آتش سوزي در انبار جعبه ميوه

۱۳۸۹/۳/۲۸

انبار جعبه ميوه در منطقه خين عرب مشهد عصر امروز دچار آتش سوزي شد


نظری وجود ندارد!