تكاپو اصناف در آخرين روزهاي تحويل اظهارنامه مالياتي

مهدی بلوریان ۱۵:۳۴ :: ۱۳۸۹/۴/۳۱

به علت  نزديك شدن به 31  تيرماه آخرين مهلت تحويل اظهارنامه هاي مالياتي اصناف ،مراجعات بازاريان به اداره دارايي اين روزها افزايش پيدا كرده است.


نظری وجود ندارد!