سرگرمي تكراري مردم/ انتظار در جايگاه سوخت گاز طبيعي!

۱۳۸۹/۴/۲۷

این روزها به هرکس که از قیمت و نحوه سهمیه بندی بنزین گلایه مند است، توصیه می شود با مراجعه به یکی از مراکز گازسوز کردن خودرو که تعدادشان کم هم نیست مراجعه کند و اقدام به تبدیل خودرو خود به دوگانه سوز نماید. این درحالی است که صفهای طویل انتظار برای استفاده از این سوخت پاک و ارزان هر روز بیشتر از روز قبل خود نمایی می کند و در همان حال باعث می شود تا بسیاری این سوخت را جایگزین مناسبی برای بنزین ندانند، بویژه کسانی که برای وقت خود اهمیت قائلند!


نظری وجود ندارد!