بوستان وكيل آباد آماده پذيرايي از زائران و مجاوران

۱۸:۱۹ :: ۱۳۸۹/۴/۲۷
بوستان وكيل آباد از تفرجگاه هاي قديمي و زيباي مشهد است كه در انتهاي بلوار وكيل آباد واقع شده و داراي باغي طبيعي و انبوهي از درختان نار و كاج مي باشد. آب آن از طريق قنات وكيل آباد كه سرچشمه آن بندگلستان ومظهر آن در وكيل آباد است، تامين مي گردد.
بوستان وكيل آباد داراي استخرها و جايگاه هاي استراحت مسافران است. مساحت اين بوستان بيش از 70 هكتار و داراي رودخانه اي فصلي است.بوستان وكيل آباد به علت قدمت و قرار گرفتن در دره اي با صفا و هواي مطبوع از دير باز مورد توجه اهالي شهر و مسافران بوده است.

نظری وجود ندارد!