به مناسبت روز خبرنگار - 8

نیما نجف زاده ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

به مناسبت روز خبرنگار، بازدید جمعی ازاعضای شواری شهر و مسئولین شهری از تحریریه روزنامه شهرآرا بازدید کردند.


نظری وجود ندارد!