بهره برداری از فاز دو خط دوم قطار شهری

محسن بخشنده ۱۳۹۸/۰۵/۱۸
خط دوم قطار شهری مشهد روز جمعه با حضور معاون اول رئیس جمهوری به طور کامل مورد بهره برداری قرار گرفت و عملیات اجرایی خط چهارم آن نیز آغاز شد.

نظری وجود ندارد!