بازدید شهردار از روزنامه شهرآرا به مناسبت روز خبرنگار

شهرآرا ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

عصر امروز چهارشنبه 16 مردادماه، محمدرضا کلائی شهردار مشهد مقدس و رضا حاتمی رئیس حوزه ی شهردار، به مناسبت روز خبرنگار از موسسه فرهنگی شهرآرا و تحریریه روزنامه شهرآرا بازدید به عمل آوردند.


نظری وجود ندارد!