کارگاه ساخت درب‌های حرمین مطهر امام جواد(ع) و امام کاظم(ع)

احمد حسنی ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

کارگاه ساخت درب‌های حرمین مطهر امام جواد(ع) و امام کاظم(ع) در مشهد، این درب‌ها در مراحل پایانی ساخت قرار دارند.


نظری وجود ندارد!