شورای آب استان خراسان رضوی

محسن بخشنده ۱۳۹۸/۰۳/۱۵

کتاب طرح همیاران آب خراسان رضوی روز چهارشنبه در حاشیه شورای آب این استان با حضور وزیر نیرو و جمعی از نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی در مشهد رونمایی شد.


نظری وجود ندارد!