اثر پروانه‌ای

شهرآرا ۱۳۹۸/۰۲/۲۵

بدون شک حضور هزاران پروانه نارنجى رنگ در شهر طى چند روز اخیر نظر شما را هم جلب کرده است، موجودات زیبایى که لطافتى شاعرانه به کوچه ها و خیابان ها بخشیده اند و روى شانه هاى رهگذران مى نشینند تا اردیبهشت را با رنگ و بوى متفاوت ترى جلوه گر سازند. به گفته کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوى نگرانی‌ برای وجود آن‌ها بى مورد است زیرا این پروانه ها نه تنها هیچ آسیبى به شهر و بخش هاى دیگر نمى زنند بلکه شهروندان مى توانند با فراق بال از فضاى به وجود آمده حاصل از حضور آن ها لذت ببرند. به گفته این کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست استان، با گرم شدن هواى مشهد تعداد این پروانه ها کاهش مى یابد و پس از پایان عمر دو ماهه «خانم قشنگ ها» دیگر شاهد حضور این گونه در مشهد نخواهیم بود اما اگر سال آینده وضعیت هوا و بارندگى ها مناسب باشد، شرایط باز هم براى حضور آن ها فراهم مى آید.


نظری وجود ندارد!