آتش سوزی در انبار جعبه بلوار کشاورز-1

مهدی بلوریان ۱۳۸۹/۴/۱۴

بعد از آتش سوزي چند روز پيش در انبارهاي جعبه در بولوار كشاورز؛امروز در همين بولوار،9انبار جعبه ميوه ديگر طعمه حريق شدند و آتش سوزي مهيبي در اين نقطه از شهر به وجود آوردند.


نظری وجود ندارد!