مانور خدمت ستاد خدمات سفر استان در کمپ غدیر مشهد

محسن بخشنده ۱۳۹۷/۱۲/۲۲

مانور خدمت ستاد خدمات سفر استان با حضور علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی و محمدرضا کلایی شهردار مشهد در کمپ غدیر مشهد برگزار شد.


نظری وجود ندارد!