همایش رسم میزبانی

محسن بخشنده ۱۳۹۷/۱۲/۲۱

رسم میزبانی عنوان همایشی آموزشی ویژه افراد تاثیرگذار در امر زیارت است که با هدف ماندگار کردن و ایجاد انگیزه در بین فراگیران و مخاطبان برنامه برگزاری همایش رسم میزبانی توسط معاونت گردشگری و زیارت سازمان اجتماعی و فرهنگی برگزار شد. این همایش، ویژه افراد تاثیرگذار در امر زیارت در تالار شهر مشهد برگزار شد.


نظری وجود ندارد!