افتتاح نمایشگاه توانمندی بانوان ایران زمین «سایه سار مینو»

شهرآرا ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

نمایشگاه توانمندی بانوان ایران زمین «سایه سار مینو» با حضور معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در حوزه زنان و خانواده، رئیس شورای شهر مشهد و جمعی از مسئولین شهری افتتاح شد. این نمایشگاه از 20 لغایت 24 اسفند ماه 1397 در محل نمایشگاه بین المللی مشهد دایر می باشد.


نظری وجود ندارد!