اولین سالگرد انتشار ضمیمه «شهربانو» روزنامه شهرآرا

سعید گلی ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

مراسم اولین سالگرد انتشار ضمیمه «شهربانو» روزنامه شهرآرا، امروز با حضور معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده و جمعی از مسئولین شهری و دوستداران این ضمیمه برگزار شد.


نظری وجود ندارد!