همایش ملی «ردپای آب»

محسن بخشنده ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

همایش ملی "ردپای آب" با حضور معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در مشهد برگزار شد.


نظری وجود ندارد!