نشست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشهد با اعضای شورای شهر و خانه مطبوعات استان البرز

علی عبداللهی ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی هشر مشهد ، عصر امروز با اعضای شورای اسلامی شهر کرج و اعاضی خانه مطبوعات استان البرز دیدار و گفت و گو کردند


نظری وجود ندارد!