غرفه شهرآرا در نمایشگاه کامپیوتر و شهر هوشمند

احمد حسنی ۱۳۹۷/۱۰/۱۴

شهرآرا در بیست و یکمین نمایشگاه کامپیوتر و هشتمین نمایشگاه شهر هوشمند در محل نمایشگاه بین المللی مشهد عصر دیروز میزبان عموم مردم و مسئولین کشوری و شهری از جمله محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری و محمد رضا حیدری رییس شورای اسلامی شهر مشهد بود.


نظری وجود ندارد!