آیین تودیع و معارفه رییس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی

حسین شریعت ۱۳۹۷/۱۰/۰۹

آیین معارفه دکتر علی سُروری مجد، رییس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و تکریم دکتر مهدی ملک نژاد، رئیس سابق این مجموعه عصر امروز در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد.


نظری وجود ندارد!