بازدید شهردار و مدیران شهری از پروژه های عمرانی

۱۳۸۹/۴/۱۴

شهردار مشهد به همراه جمعی از مدیران شهری صبح امروز از چند پروژه عمرانی بازدید کردند.


نظری وجود ندارد!