ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش

مصطفی عباسی ۱۳۹۷/۱۰/۰۲

در ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان و همزمان با هفته گرامیداشت نهضت سواد آموزی با حضور قربان میرزایی یرپریت استانداری خراسان رضوی،از چهار فرماندار، هفت دستگاه اجرایی و ادارات برتر در حوزه اهتمام به موضوع سواد آموزی  تجلیل به عمل آمد.
 


نظری وجود ندارد!