پیاده روی زائرین حسینی در مسیر کربلا - 2

محمدحسن صلواتی ۱۳۹۷/۰۸/۰۷

در آستانه اربعین حسینی در کشور عراق بسیاری از زوار آن حضرت به سمت کربلا در حرکت هستند.


نظری وجود ندارد!