انتقال زائرین اربعین حسینی به نجف

محمدحسن صلواتی ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

انتقال زائرین پیاده اربعین حسینی از شوملی به نجف اشرف توسط ناوگان اتوبوسرانی شهرداری مشهد مقدس انجام می شود.


نظری وجود ندارد!