بزرگداشت اولین سالگرد درگذشت استاد دکتر علی سرافرازیزدی

نیما نجف زاده ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

بزرگداشت اولین سالگرد درگذشت استاد دکترعلی سرافرازیزدی نماینده پیشین مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی و رئیس سابق دانشگاه فردوسی مشهدبرگزار شد.


نظری وجود ندارد!