برخورد خودرو با گاردریل

داوود بهگام ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

ظهر امروز، برخورد خودرو سمند با گاردریل در جاده کنه بیست پل کمربند سبز، منجر به فوت دونفر شد.


نظری وجود ندارد!