نشست خبری برنامه های دهه پایانی ماه صفر 1440

سعید گلی ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

نشست خبری برنامه های دهه پایانی ماه صفر 1440صبح امروزیکم آبان ماه با حضورهادی بختیاری معاونت سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد برگزارشد.


نظری وجود ندارد!