شورای اداری سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد

حسین شریعت ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

شورای اداری سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد، عصر امروز با حضور قاسم تقی زاده خامسی شهردار مشهد و هادی بختیاری معاونت این سازمان برگزار شد.


نظری وجود ندارد!