همایش گفتگوهای انتقال تجربه با محوریت رسانه

احمد حسنی ۱۳۹۷/۰۷/۲۷

با حضور7 چهره موفق رسانه ای کشوردرمشهد،اولین همایش گفتگوهای انتقال تجربه با محوریت رسانه برگزارشد.


نظری وجود ندارد!