آئین بدرقه کاروان خدام الحسین(ع)

نیما نجف زاده ۱۳۹۷/۰۷/۲۶

آئین بدرقه کاروان خدام الحسین(ع) شهرداری مشهد به سوی نجف اشرف در پایانه مسافربری امام رضا (ع) برگزارشد.


نظری وجود ندارد!