همایش ملی بازآفرینی فضاهای شهری

داوود بهگام ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

همایش ملی بازآفرینی فضاهای شهری با حضور قاسم تقی زاده خامسی شهردار مشهد ، رئیس و اعضای شورای شهر و جمعی دیگر از مسئولین در تالارشهر برگزار شد.


نظری وجود ندارد!