مانور امداد و نجات در قطار شهری

نیما نجف زاده ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

مانور مقابله با شرایط اضطرار با مشارکت شرکت بهره‌برداری قطارشهری و آتش‌نشانی مشهد در خط 2 قطارشهری مشهد برگزار شد.


نظری وجود ندارد!