گفتگوي شهرآرا با كوچكترين مرد دنيا

۱۳۸۹/۴/۱۲

مرتضي پركاس 22 ساله با 78 سانتي متر قد ، كوتاه قد ترين مرد جهان است. قرار است دردبي ، كارشناسان «گينس » ركورد كوتاه ترين مرد دنيا رابه نامش بزنند. «مرتضي پركاس » بسيار شوخ است و حتي در لحظه هاي اول آشنايي و در فاصله اي كه به اتفاق اوبه اتاقش ميرويم ، تا دلتان بخواهد در آسانسور ما رامي خنداند. به تازگي عاشق شده و حكايت عشقش به يك دختر هندي هم درست مثل عشق و عاشقي در فيلم هاي هندي شده. او كه دوست دارد بازيگر شود، به صداي دو خواننده پاپ اين طرف و آن طرف آب خيلي علاقه دارد. ميگويد؛ تا 17 سالگي قادربه راه رفتنن نبوده وبا گذراندن يك دوره درمان، 5سال است كه توانايي راه رفتن رابه دست آورده است.


نظری وجود ندارد!