نشست خبری رئیس ستاد اربعین شهرداری مشهد مقدس

داوود بهگام ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

نشست خبری محمد رضا کلایی رییس ستاد اربعین شهرداری مشهد در محل شورای شهر مشهد برگزار شد


نظری وجود ندارد!