سفر وزیر راه و شهرسازی به مشهد‎

محسن بخشنده ۱۳۹۷/۰۷/۱۹

امروز پنجشنبه 19 مهرماه، 16 پروژه بازآفرینی سکونتگاه های غیررسمی در حاشیه شهر مشهد با حضور عباس آخوندی وزیرراه و شهرسازی به بهره برداری رسید.


نظری وجود ندارد!