توزیع غذا بین کارتن خواب ها

احمد حسنی ۱۳۹۷/۰۷/۱۶

همزمان با آغاز فصل سرما، تعدادی از خیرین شهر مشهد با حضور در مناطق حاشیه ای، اقدام به توزیع وعده های غذایی گرم در بین کارتن خواب ها می نمایند.


نظری وجود ندارد!