افتتاح درمانگاه شبانه روزی شماره 3 شهرداری مشهد

داوود بهگام ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

 درمانگاه شبانه روزی شماره 3 شهرداری مشهد با حضور قاسم تقی زاده خامسی شهردار وجمعی از اعضای شورای شهر افتتاح شد.


نظری وجود ندارد!