بازدید معاون وزیرکار از مرکز کارآفرینی

احمد حسنی ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی وزیرتعاون کار و رفاه اجتماعی، عصر امروز از مرکز کارآفرینی شهید یعقوب پور واقع در بلوار توس مشهد بازدید کرد.


نظری وجود ندارد!