نمایشگاه حمل و نقل و ترافیک و خدمات و محیط زیست شهری

حسین شریعت ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

نهمین نمایشگاه حمل و نقل و ترافیک و خدمات شهری و محیط زیست تا 14 مهرماه از ساعت 16 الی 21 در محل نمایشگاه بین المللی مشهد پذیرای علاقه مندان است.


نظری وجود ندارد!