حال و هوای بازار ارز در مشهد

حسین شریعت ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

از دیروز و در پی سقوط ارزش ارز در بازار رسمی و آزاد، تعداد زیادی برای فروش ارز خود اقدام کرده اند که این مسئله باعث آشفتگی و سردرگمی در میان فروشندگان شده است.


نظری وجود ندارد!