افتتاح کلینیک بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد

محسن بخشنده ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

کلینیک بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد روز یکشنبه با حضور علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی افتتاح شد.


نظری وجود ندارد!