مانور آتش نشانی در روزنامه شهرآرا

شهرآرا ۱۳۹۷/۰۷/۰۶

مانور آتش نشانی به مناسبت هفته ایمنی، امروز در ساختمان موسسه فرهنگی شهرآرا برگزار شد.


نظری وجود ندارد!