نواختن زنگ مهر در مدرسه استثنایی همیاران صالحه

محسن بخشنده ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

همزمان با آغاز سال  تحصیلی جدید مراسم نواختن زنگ مهر در مدرسه استثنایی همیاران صالحه‎ با حضور جمعی از مسئولین برگزار شد.


نظری وجود ندارد!