خیمه سوزان ظهر عاشورا - 2

داوود بهگام ۱۳۹۷/۰۶/۲۹

مراسم خیمه سوزان روز عاشورا در شهرک شهید بهشتی مشهد با حضور پرشور مردم برگزار شد.


نظری وجود ندارد!