خیمه سوزان ظهر عاشورا - 1

احمد حسنی ۱۳۹۷/۰۶/۲۹

مراسم خیمه سوزان روز عاشورا در عرصه میدان شهدای مشهد با حضور پرشور مردم برگزار شد.


نظری وجود ندارد!