آیین سنتی مشعل گردانی

داوود بهگام ۱۳۹۷/۰۶/۲۸

در شب هشتم ماه محرم آیین سنتی مشعل گردانی توسط نجفی های مقیم مشهد برگزار شد. این آیین همه ساله به مدت سه شب ، از شب هفتم تا شب عاشورای حسینی برگزار می شود.


نظری وجود ندارد!