میزگرد راهکارهای بهبود فضای کسب و کار

جواد کرمانی ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

میزگرد راهکارهای بهبود فضای کسب و کار، با حضور عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در روزنامه شهرآرا برگزار شد.


نظری وجود ندارد!