اوقات فراغت کودکان شهرما

مهدی بلوریان ۱۳۸۹/۴/۱۰

اوقات فراغت کودکان و نوجوانان در شهر ها با توجه به فاصله های طبقاتی موجود و عدم توزیع مناسب امکانات کاملاً متفاوت است، کودکان اسماعیل آباد مشهد در این روزهای تابستان  دوچرخه سواری در میان خاک را به کلاسهای اوقات فراغت ترجیح می دهند! با این میان به نظر می رسد برنامه ریزی درست، اصولی  و غنی سازی فرهنگی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان و توزیع مناسب امکانات به ویژه در فصل تابستان اهمیت ویژه ای دارد.


نظری وجود ندارد!