همايش گراميداشت روز صنعت و معدن

۱۳۸۹/۴/۹

همايش گراميداشت روز صنعت و معدن با حضور استاندار خراسان رضوي، نمايندگان مجلس ، شهردار مشهد و فعالين بخش صنعت در نمايشگاه بين المللي مشهد با تقدير از برگزيدگان اين بخش برگزار شد.


نظری وجود ندارد!