يك روز در شهرآرا

مهدی بلوریان ۱۳۸۹/۳/۲۰

شهرآرا روزنامه مردم مشهد در سوم خرداد 88 همزمان با سالروز آزادسازي خرمشهر فعاليت رسمي خود را به عنوان اولين روزنامه شهري مشهد آغاز كرد.


نظری وجود ندارد!