زخم یادگار

محمدحسن صلواتی ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

خاطره‌نویسی کار ارزشمندی است که باعث حفظ فرهنگ و تاریخ می‌شود، اما نه هر خاطره نوشتنی! بعضی از خاطره‌نگاری‌ها زخمی هستند بر صورت تاریخ و طبیعت، سندی از بی‌فرهنگی انسان عصر مدرن. درست مثل یادگاری‌هایی که بر تن درختان بی‌زبان هک شده‌اند تا فریاد بزنند زمانی انسانی بی‌مبالات از آن‌جا گذر کرده است.


نظری وجود ندارد!